Yazdırılacak metin içeriklerindeki düzenlemelerin yapıldığı işlemdir. Yazının sonuna gelinmiştir ve son bir kontrol için bu analizlerden geçirilmektedir. Özellikle tez yazımlarında bu tür analizlere çok ihtiyaç duyulmaktadır. Özveri ve disiplin isteyen tez içeriklerinde bu tür yazım ve teknik bilgi ayarlarının düzeni şarttır. Herhangi bir metin olarak yazılamaz. Hazırlanan tez içeriklerinin birde analiz yazımı gerçekleştirilir. İçerik taraması yapılarak yazılır ve eksik olan kısımlar düzeltilirken, fazlalık olan bölümler metin içerisinden çıkarılarak sade haline getirilir. Bu analiz yazımları metin içerisindeki yazım ve dil bilgisi işleyişinin de analizini yapmaktadır. Noktalama ve başlık ayarlarının kontrolü, kenar boşlukları, kelime hatalarının ve yazım yanlışlarının belirlenmesinde etkili bir yöntemdir.

Analiz Yazdırma bu iş üzerinden belli bir oranda gelir sağlayan bürolar ya da iş yerlerinde yapılmaktadır. Örneğin; tez hazırlanmıştır, son kontrol olarak da bir analiz yazımı yapacak kırtasiye ya da bu işle ilgilenen iş yerlerine giderek tezin yeniden teknolojik ortamdan geçerek hem analizi yapılır hem de istenilen hale getirilmesi gerçekleşmiş olacaktır. Analiz sonucu tez içeriği hazır hale gelir. Yayımı ve kitap, dergi, proje, plan vb. istenen şekle dönüştürülebileceği hale gelmiş olacaktır.

Analiz Merkezi yazılan tez projesi ya da tez ödevleri için daha önceden şablon olarak hazırlanmış örnek içerikleri barındıran bir bilgi edinme platformudur. Örnek olarak hazırlanmış ve analizden geçirilerek onaylanan tez içeriklerine ve olması gereken tez ve metin örneklerine bu merkezler üzerinden kayıt olarak ulaşabilmeniz mümkündür. Analiz merkezlerine kendi oluşturduğunuz tez projelerini, tez planlarını, tez ödevlerini, metin yazım ve makalelerini yükleyebilirsiniz.

Analiz merkezi kullanıcılarına Analiz Hizmeti verirken aynı zamanda nasıl tez yazılabileceği konusunda onları bilgilendirmektedir. Verilen hizmet içeriğinde kişiler oluşturacakları metin ve tez şablonları da bulabilirler ve bunu PDF olarak indirebilirler. Analiz yazdırma teknikleri belli teknoloji cihazlardan geçmektedir. Bu teknolojik cihaz içerikleri programlanmış olduğu için kopyalanıp analize sunulan metinler için yazımdan noktalamasına kadar düzenlemesi yapılarak çıktısının alınmasını olanaklı hale getirir. Bunu genel olarak bitirdiği metin ya da tez konusunu son bir kez daha kontrol ettirmek isteyenler yaptırmaktadır.

No Comment

Comments are closed.