0850 304 46 89
(Bu hattı arama, diğer arama ücretleriyle aynıdır.)


 

Tez; akademik kariyer içinde önemli bir role sahip olan; öğrencilere araştırma, yeni fikirler üretme, sorgulama becerilerini kazandıran ya da bu yeteneklerini geliştiren projedir. Tez projeleri uzun süren ve kapsamlı çalışmaları içermektedir. Organizasyon yeteneğini üst noktada kullanmayı gerektiren “tez yazma dönemi “ zaman zaman öğrencileri oldukça zorlayabilir. Tez yazarken değerlendirilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi […]

Devamı

Tez hazırlama; çoğu öğrenci için zor bir çalışmadır. Aynı anda çok sayıda işi organize edip düşünmek, her bir aşama için yerinde ve uygun planlamalar yapmak, yeterli kaynakların bulunması ve tezde öne sürülen savın güçlü bir şekilde desteklenmesi, okul yazım formatına göre düzenlemeler yapmak, tezin içeriğinin kontrol edilmesi, zamanı iyi kullanmak, özgün bir çalışma hazırlamak bir […]

Devamı

Tez yazma süreci birçok öğrencinin kabusu haline gelebilmektedir. Lisans, yüksek lisans ya da diploma programından mezun olmak için tez hazırlamak zorunda olan öğrenciler, sürecin karmaşıklığı karşısında ne yapacakları konusunda oldukça zorlanabiliyorlar. Tez hazırlarken öğrencilerden çok vakit alan, kapsamlı planlama ve kaynak araştırması gerektiren bir çalışma bekleyen üniversiteler; aynı zamanda tezlerin özgün olarak hazırlanmasını da şart […]

Devamı

Birçok öğrenci için tez hazırlamak korkutucu ve karışık bir projedir. İyi organize olunduğunda ve doğru planlamalar yapıldığında rahatlıkla ve profesyonel biçimde atlatabilecek olan bu süreç, deneyimsizlik ya da vakit sorunu nedeniyle oldukça zorlu bir dönem haline gelebilir. Öncelikle tez projesi hazırlamanın kolay bir iş olmadığını belirtmek gerekir. Tez projesi, eğer bu çalışmayı hakkını vererek yapacaksanız, […]

Devamı

Tez Hazırlama hem kişilere büyük katkılar sağlar hem de bir o kadar yorucu bir süreçtir. Tez hazırlamanın esas amacı öğrencilere araştırma, sorgulama, tartışma, detaylı düşünme ve yazma yeteneklerini kazandırmaktır. Aynı zamanda yeni projelerin ve özgün düşüncelerin bilimsel olarak değer görmesi de hedeflenmektedir. Bu nedenle tezlerin özgün ve yeni düşünceleri kapsar şekilde hazırlanması gerekmektedir. Tez yazarken […]

Devamı

Tez Hazırlama süreci öğrenciler için genellikle karmaşık ve zorludur; yeterli sayıda kaynakla doğru bir planlamayla ve iyi bir taslak doğrultusunda hazırlanmamış olan çalışmaların okul tarafından kabul edilmesi düşük bir ihtimaldir. Tez projeleri; öğrencilerin dikkatlerini yoğun bir biçimde odaklamaları ve teslim sürecine kadar vakitlerinin çoğunu vermeleri gereken çok kapsamlı çalışmalardır. Bu nedenle birçok öğrenci tez sürecinde […]

Devamı

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez hazırlama süreçleri genellikle yoğun ve problemli olabilmektedir. Özellikle de tez yazma konusunda deneyimli olmayan kişiler için ne yapılacağını bilmeden, rastgele ilerlemek “tez hazırlamayı” içinden çıkılmaz bir duruma getirebilir. Böyle durumlarda okuldaki tez danışman hocasının konuya kişisel yaklaşımı, öğrencilerle ilgilenme düzeyi de tez sürecinde büyük bir rol oynar. Tez […]

Devamı

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi programların bitirme projesi olarak verilen tezler, oldukça profesyonel ve özenli bir biçimde hazırlanarak bölüm tez hocasına teslim edilmelidir. Tez projeleri bazı kişilerce kolay gibi görülebilir ama hazırlanmasından, planlanıp yazılmasına, detaylarının düzenlenmesinden analiz çalışmalarının yapılmasına kadar birçok detayı bulunan çalışmalardır ve süre olarak da öğrencileri çok zorlayabilmektedir. Bu durumu […]

Devamı

Tez hazırlıkları yoğun bir bilgi ve odaklanma gerektirmektedir; bir tezin konusunun seçilmesi bile ayrı bir çalışma ve zaman ister. Her bir tez aşaması özenle hazırlanmalıdır. Birbirini etkileyen bölümlerden birinin bile kötü ve yanlış bir şekilde hazırlanması diğerlerini de olumsuz etkileyecektir bu nedenle tezin hiçbir aşamasının baştan savma oluşturulmaması gerekir. Tez projeleri; öğrencilerin lisans, yüksek lisans […]

Devamı

Tez projeleri, lisans ve lisansüstü programlarda bulunan öğrencilerin mezun olmak için okullarına sundukları kapsamlı ve detaylı çalışmalardır. Öğrenciler tez hazırlarken çok detaylı bir şekilde araştırma yapmalı, sürelerini verimli kullanmalı ve projenin her bir aşamasını çok iyi planlamalıdırlar. Tez nasıl yazılır? sorusunun cevabını iyi bilmek öğrencilere gidecekleri yönü daha iyi biçimde gösterecektir. Tez yazmak zorludur ve […]

Devamı