Tez yazılırken tezin tüm bölümlerine hakim olmak gerekmektedir. Tezin ilk bölümü giriş bölümü olarak adlandırılmaktadır. Giriş bölümünde yazılacak konu hakkında bilgilere yer verilir. Tezde yer alacak tüm bilgiler kısa bir biçimde açıklanır. Giriş yazıldıktan sonra konu daha detaylı araştırılır. Kaynak taraması yapılır, kaynaklara ulaşılmaya çalışılır. Kaynaklardan elde edilen bilgiler bir araya getirilerek tezin kuramsal kısmı […]

Read More

Tez yazmak başlangıcından sonun kadar disiplinli bir süreci gerektirmektedir. Gerek kaynak tarama, gerek kütüphanelerde kaynak bulma gerekse de bu kaynakları bir araya getirerek tez yazmaya başlama, zaman ve çaba gerektirmektedir. Kaynakların toplanıp bir araya getirilmesiyle tezin literatür diye adlandırılan kısmı oluşturulur. Konuya uygun olarak başlıklar oluşturulmaya başlanır. Daha sonra bu başlıkların içerisi doldurulmaya çalışılır. Kaynakların […]

Read More

Tez yazılırken önemli noktalara dikkat etmek gerekir. Tezin belli başlıkları ve kısımları vardır ve tez bir gövdeye sahiptir. Tez yazarken öncelikle bir öneri oluşturulur. Gerekli yerlere tez önerisi teslim edildikten sonra tezin yazım süreci başlamaktadır. Tez yazan yerler, tezleri belli bir formata göre oluşturmakta ve teslim edilecek yerlere oranın yazım kurallarına uygun olarak tez yazdırmak […]

Read More

Tez yazdırma, tezin profesyonel bir ekibe verilerek istenilen şekilde hazırlanması talimatı verilerek oluşturulmasıdır. Tezin yazılması kolay bir süreç olmayıp hem danışmanın hem öğrencinin hem de tezi yazan kişinin karşılıklı etkileşimini gerektirmektedir. Tez yazan bireyin her zaman tezi yazan merkez ya da kişiye ulaşması oldukça önemlidir çünkü öğrencinin ya da tez danışmanının istediği her değişiklik tez […]

Read More

Tez hazırlama, tezin kurallarına riayet edilerek düzgün bir biçimde tüm kısımlarına gerektiği gibi yer verilerek sistematik bir şekilde düzenlenerek hazırlanmasıdır. Tez hazırlama, yoğunluk, odaklanma ve çaba gerektiren zorlu bir süreçtir. Bu süreçte, öğrencinin konusu ile ilgili pek çok kaynağı okuması gerekmektedir. Tez hazırlayan kişiler danışmanlarından tez hazırlamaya dair pek çok bilgiyi alabilmelidirler. Yükseköğretim ortamında eğitimsel […]

Read More

Tez; akademik kariyer içinde önemli bir role sahip olan; öğrencilere araştırma, yeni fikirler üretme, sorgulama becerilerini kazandıran ya da bu yeteneklerini geliştiren projedir. Tez projeleri uzun süren ve kapsamlı çalışmaları içermektedir. Organizasyon yeteneğini üst noktada kullanmayı gerektiren “tez yazma dönemi “ zaman zaman öğrencileri oldukça zorlayabilir. Tez yazarken değerlendirilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi […]

Read More

Tez hazırlama; çoğu öğrenci için zor bir çalışmadır. Aynı anda çok sayıda işi organize edip düşünmek, her bir aşama için yerinde ve uygun planlamalar yapmak, yeterli kaynakların bulunması ve tezde öne sürülen savın güçlü bir şekilde desteklenmesi, okul yazım formatına göre düzenlemeler yapmak, tezin içeriğinin kontrol edilmesi, zamanı iyi kullanmak, özgün bir çalışma hazırlamak bir […]

Read More

Tez yazma süreci birçok öğrencinin kabusu haline gelebilmektedir. Lisans, yüksek lisans ya da diploma programından mezun olmak için tez hazırlamak zorunda olan öğrenciler, sürecin karmaşıklığı karşısında ne yapacakları konusunda oldukça zorlanabiliyorlar. Tez hazırlarken öğrencilerden çok vakit alan, kapsamlı planlama ve kaynak araştırması gerektiren bir çalışma bekleyen üniversiteler; aynı zamanda tezlerin özgün olarak hazırlanmasını da şart […]

Read More

Birçok öğrenci için tez hazırlamak korkutucu ve karışık bir projedir. İyi organize olunduğunda ve doğru planlamalar yapıldığında rahatlıkla ve profesyonel biçimde atlatabilecek olan bu süreç, deneyimsizlik ya da vakit sorunu nedeniyle oldukça zorlu bir dönem haline gelebilir. Öncelikle tez projesi hazırlamanın kolay bir iş olmadığını belirtmek gerekir. Tez projesi, eğer bu çalışmayı hakkını vererek yapacaksanız, […]

Read More

Tez Hazırlama hem kişilere büyük katkılar sağlar hem de bir o kadar yorucu bir süreçtir. Tez hazırlamanın esas amacı öğrencilere araştırma, sorgulama, tartışma, detaylı düşünme ve yazma yeteneklerini kazandırmaktır. Aynı zamanda yeni projelerin ve özgün düşüncelerin bilimsel olarak değer görmesi de hedeflenmektedir. Bu nedenle tezlerin özgün ve yeni düşünceleri kapsar şekilde hazırlanması gerekmektedir. Tez yazarken […]

Read More