Tez Hazırlama süreci öğrenciler için genellikle karmaşık ve zorludur; yeterli sayıda kaynakla doğru bir planlamayla ve iyi bir taslak doğrultusunda hazırlanmamış olan çalışmaların okul tarafından kabul edilmesi düşük bir ihtimaldir. Tez projeleri; öğrencilerin dikkatlerini yoğun bir biçimde odaklamaları ve teslim sürecine kadar vakitlerinin çoğunu vermeleri gereken çok kapsamlı çalışmalardır. Bu nedenle birçok öğrenci tez sürecinde […]

Read More

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez hazırlama süreçleri genellikle yoğun ve problemli olabilmektedir. Özellikle de tez yazma konusunda deneyimli olmayan kişiler için ne yapılacağını bilmeden, rastgele ilerlemek “tez hazırlamayı” içinden çıkılmaz bir duruma getirebilir. Böyle durumlarda okuldaki tez danışman hocasının konuya kişisel yaklaşımı, öğrencilerle ilgilenme düzeyi de tez sürecinde büyük bir rol oynar. Tez […]

Read More

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi programların bitirme projesi olarak verilen tezler, oldukça profesyonel ve özenli bir biçimde hazırlanarak bölüm tez hocasına teslim edilmelidir. Tez projeleri bazı kişilerce kolay gibi görülebilir ama hazırlanmasından, planlanıp yazılmasına, detaylarının düzenlenmesinden analiz çalışmalarının yapılmasına kadar birçok detayı bulunan çalışmalardır ve süre olarak da öğrencileri çok zorlayabilmektedir. Bu durumu […]

Read More

Tez hazırlıkları yoğun bir bilgi ve odaklanma gerektirmektedir; bir tezin konusunun seçilmesi bile ayrı bir çalışma ve zaman ister. Her bir tez aşaması özenle hazırlanmalıdır. Birbirini etkileyen bölümlerden birinin bile kötü ve yanlış bir şekilde hazırlanması diğerlerini de olumsuz etkileyecektir bu nedenle tezin hiçbir aşamasının baştan savma oluşturulmaması gerekir. Tez projeleri; öğrencilerin lisans, yüksek lisans […]

Read More

Tez projeleri, lisans ve lisansüstü programlarda bulunan öğrencilerin mezun olmak için okullarına sundukları kapsamlı ve detaylı çalışmalardır. Öğrenciler tez hazırlarken çok detaylı bir şekilde araştırma yapmalı, sürelerini verimli kullanmalı ve projenin her bir aşamasını çok iyi planlamalıdırlar. Tez nasıl yazılır? sorusunun cevabını iyi bilmek öğrencilere gidecekleri yönü daha iyi biçimde gösterecektir. Tez yazmak zorludur ve […]

Read More

Tez hazırlama nasıl yapılır? Öğrenciler; önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora programlarının sonunda akademik tez projeleri hazırlarlar. Tez projelerinin başarıyla sonuçlanması ile mezun olacak olan öğrencilerin bu dönemi mümkün olduğunca planlı ve odaklanarak geçirmeleri gerekir. Tez teslim zamanları yaklaştıkça öğrenciler ne yapacakları konusunda pek bir bilgileri yoksa ve okuldan da yeterli desteği alamıyorlarsa projeye başlamak konusunda […]

Read More

Tez projeleri; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını bitirmek için belli format ve kurallara uygun olarak yazılıp sunulması gereken çalışmalardır. Bir tez projesine başlamak için öncelikle çok iyi bir taslak hazırlığı yapılmalıdır çünkü çalışma bu taslak üzerinden yürüyecektir; tez projeleri çok ayrıntılı ve kapsamlı bir hazırlık gerektirdiği için mutlaka başlangıçta ana hatlarıyla sınırlanmış olmalıdır. […]

Read More

Tez; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrencilerin bitirme projesi olarak sundukları çalışmalardır ve yeni fikirlerin, yorumların tezde yer bulması çok önemlidir. Bir tez çalışması mutlaka özgün olmalı ve etkileyiciliğini göstermelidir. Bu nedenle tez hazırlamak profesyonelce yapılmalıdır. Profesyonel tez hazırlayabilmenin en başlıca şartlarından bir tanesi tüm kaynakların, literatürün çok özenli ve dikkatli biçimde taranmasıdır. Yetersiz […]

Read More

Tez; özet tanımıyla bir önerinin, fikrin çeşitli savlar ve kaynaklarla desteklenerek öne sürülmesidir. Lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarının bitiminde hazırlanan tez çalışmaları öğrencilerin araştırma ve yazı yazma yeteneklerini arttırmayı hedeflerken, aynı zamanda onları genel geçer doğru kabul edilmiş konularda dahi sorgulayıcı olmaya yöneltmektedirler. Tez çalışmaları, bir fikri tüm detay ve nedenleriyle birlikte savunup […]

Read More

Tez hazırlama nedir? Tez hazırlama projeleri bilimsel olarak yeni görüşlerin ve araştırmaların ortaya çıkmasının hedeflendiği, öğrencilerin bulundukları programdan mezun olmalarını sağlayan çalışmalardır. Tez hazırlama süreci çok kapsamlıdır ve mutlaka yeterli sayıda kaynak elde edilmelidir. Ayrıca tez hazırlamak uzun süreye yayılmalıdır; planlama ve organizasyon becerisi gerektirmektedir. Lisans, yüksek lisans ya da doktora programında olan öğrencilerin tez […]

Read More