Ticari faaliyetlerin çok fazla ayrımları uğradığı ve ticari organizasyonlar tarafından revaçta olan bir meslek ve çalışma kolu olan danışmanlık hizmetleri hem Türkiye’de hem de dünyanın önde gelen ülkelerin şirketleri tarafından vazgeçilemez bir unsur halini almıştır. Bu etki küresel olarak pozitif yönlü katma değer ile ticari pazarlarda yer edinmeye 21. yüzyılda büyük bir ivme ile devam etmektedir. Hem sosyolojik alanda hem de ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri birçok kapsamda günümüz dünyasında anlamlı bir biçimde intikal edilmiştir. Bunlardan en önemli dal ise veri danışmanlığı dalıdır. Bu dal oldukça önemli ve getirisi yüksek bir daldır. Fonksiyonel anlamda orta büyüklükteki birçok şirket hemen hemen bu iş sahasını kullanmaktadır. Çünkü bir çok şirket araştırma ve geliştirme departmanlarında bu iş kolunun maliyetinden kaçınmış, bu işi profesyonel danışman merkezlerine bırakmıştır. Bu sayede iş yükleri en aza indirgeyerek iç faaliyetleri yükseltmiştir.

Danışmanlık hizmeti veren şirketler bu işi derecesine göre pazara belli fiyatları yansıtmışlardır. Veri fiyatları gibi bir ücretlendirme ile pazara canlılık sağlanmıştır. bu fiyatlar günümüzde üç aşağı beş yukarı sapmalar ile ekonomik olarak pazara endekslenmiştir. Orta büyüklüğe sahip firmalar bilişim sektörünün yardımı ile bu fiyatları en uygun bir biçimde ulaşmaktadır. Tabi ki de veri blog sahaları danışman şirketler kadar olmasa da bu pazarın yeterliliğini sağlamaktadır.

 İletişim ve interaktif medya gücü ile danışmanlık hizmetleri kurumsallaşma yolunda büyük çaba sarf etmektedir. Yine bununla beraber birçok hükümet dışı organizasyonlar ve uluslararası iş grupları küresel düzeyde bu danışmanlık sisteminin bir parçası olmak ile beraber bir çok uluslararası işlerde destekleyicisi olmuşlardır. Tabi ki de bu çeşitli organizasyonların desteğini alan bir iş sahası şirketler tarafından gerek zorunlu gerek inisiyatife bağlı olarak çalışma alanı oluşturmuşlardır.

 Örneğin, Amerika’nın en önemli finansal kredi derecelendirme kuruluşları bu sahayı ilk uygulayan ve büyüyen şirketler olmuştur. Ve bu kuruluşlar sadece finansal danışmanlık değil veri analizi danışmanlığı da yapmaktadır. Özellikle bu kuruluşlar sadece finansal veriler değil hemen hemen her ticari alanlar hakkında dokümantasyona sahip olup, talebe bağlı bir çok şirkete finansal olarak danışmanlık sağlayabilmektedir. Çünkü kendi içerisin de her kademede finansal veri yazılır, bu veriler kayda alınır ve kendi belirledikleri ölçüde gerek ülkelerin ekonomisine yön verir gerek şirketlerin çalışmasına katkı sağlarlar.

 Kurumsallaşma ve profesyonel iş hayatında ise, danışmanlık çalışma alanları giderek önem kazanmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu batı devletlerinin aksine ne kadar yavaş ilerlese de devamlılık ve sağlam adımlar ile yinelenecek ve gelişmeye devam edecektir. Bu arada bu devamlılık hem lokal şirketlerde hem orta büyüklükteki firmalarda hem de büyük firmalar tarafından desteklenmesi gerekmektedir.

No Comment

Comments are closed.