Küçük ölçekli işlerden büyük ölçekli projelere varana kadar hemen hemen her alanda sahip olunması gereken bilgiler verilerimiz oluşturur. Veri ihtiyacı bir düşünce içinde gerekli olurken en çok ihtiyaç duyulan alan ise iş sektörleri olmuştur. Veri kelime anlamı ile doküman, bilgi dökümü, derlenmiş bilgiler topluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadar geniş ve ucu açık bir anlamı sınırlandırmak doğru bir yaklaşım değildir. İş sektörleri için konuşacak olursak oluşturulan raporlardan, saklanan arşivlere, müşteri kayıtlarından, yapılan piyasa araştırmalarına ve bunun gibi çoğaltılabilecek pek çok örneği veri olarak adlandırabiliriz. Bu yaklaşımla net bir şekilde görünüyor ki biriktirilen her bilgi bizim verilerimizi oluşturur. Konuyu daha basite indirgeyecek olursak bir düşünceyi ispatlamaya yönelik olarak ortaya koyduğumuz ya da koyacağımız beyanlar bizim verilerimiz oluşturur.

Gelişen teknoloji ile sanal dünyada veri kavramı hayatımıza daha çok girmiş ve önem kazanmıştır. Girdi ve çıktı gibi ikili sistemle ortaya konulan sanal ortam genel adıyla veri tabanı olarak adlandırılmıştır. Bahsedildiği üzere her ortamda ihtiyaç duyulan verilerin yaygınlaşması yeni veri merkezleri oluşması sağlamıştır. Bu merkezler ihtiyaç duyulduğu kategoriye göre veri hizmetleri vermektedirler. Veri hizmeti almak isteyenler bu veri merkezleri ile iletişime geçerek bu hizmeti alabilmektedirler. Veri merkezleri iki şekilde hizmet vermektedir. İş sektörleri için geliştirilen özel veri merkezleri ve tüm insanları kapsayan internet veri merkezleridir.

Özel veri merkezleri daha sınırlandırılmış bir kapsamda filtre edilerek bilgi elden edilen ve özel amacı kapsayan bilgileri elde etme yolunda olan bir veri merkezi sistemi olarak düşünülebilir. İnternet veri hizmetleri ise daha genel bir amaç taşıyan oluşumdur. Yazılım sistemleri, yer paylaşım sistemleri, veri toplama, veri depolama gibi genel ölçekli işlemler internet veri merkezleri tarafından hizmete sunulmaktadır. Veri hizmetleri her konuda olduğu gibi incelenmesi ve bilinmesi gereken dallara ayrılmıştır. İyi hizmet vermek adına çeşitli gelişeler yaşanmıştır. Özellikle Türkiye veri hizmetleri konusunda kendisini aşmış, telekomünikasyonun gelişmesi ile birlikte veri hizmetlerine gösterilen talep il bu sektörde büyük gelişmeler yaşanmıştır.

No Comment

Comments are closed.