Bilimsel araştırma ve akademik makalelerde, ulaştığınız sonucun veya ileri sürdüğünüz tezin mutlaka istatistiki verilerle desteklenmesi ve kanıtlanması gerekir. İstatistiğin temel konusu olan önceki verilere dayanarak gelecekte ne olacağını tahmin etme konusu, tamamen önceki verilerin sahadan doğru şekilde toplanması ve analiz edilmesi ile bağlantılıdır.

Bilimsel bir araştırma yaparken öncelikle konu belirlenir ve ileri sürülecek tez ile ilgili bilgiler araştırılır. Bilgiler derlendiğinde bunların bilimsel yollarla kanıtlanması için saha çalışması yapılır. Saha çalışması, sınırları belirlenen bir alanda ve belli bir topluluk, kısaca ana kütle üzerinde yapılan araştırmalardır. Saha çalışması için pek çok teknik kullanılır, ancak en bilinen yöntem; ankettir. Anketler yüz yüze, telefonla, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılır. Günümüzde geri dönüşü çok zor olduğu için posta yolu, doğru ve içten cevabın alınamayacağı düşünüldüğü için yüz yüze anket yöntemi pek kullanılmamaktadır. Ana kütleden gerçekçi yöntemlerle seçilen örneklem üzerinde yapılan anket çalışması sonucunda toplanan veriler, dünyada kabul görmüş istatistik analiz programlarına girilerek, analiz edilir ve yorumlanır.

Türkiye ve dünyada kabul görmüş bu analiz programlarından en bilineni; SPSS hizmeti çalışmasıdır. İstatistiğin her alanında yapılan çalışmaları kolay bir şekilde özetlemeyi başaran SPSS, saha çalışmasında da kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. SPSS araştırması; Statistical Packages for The Social Sciences” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Windows, Mac OSX ve Linux işletim sistemleri ile uyumlu çalışabilen bir paket programdır ve tamamen akademisyenler ve araştırmacıların bilimsel araştırma ve tezlerinde kullanılan istatistiki verilerin analizi için yaratılmıştır. Çok fazla sayıda analizi, çok kolay bir şekilde gerçekleştirir. SPSS saha çalışması ise bu paket program içinde yer alan bir bölümdür. Veri toplama işlemi tamamlandıktan sonra, SPSS programına veri girişi yapılır ve sonuçlar yorumlanır.

Her ne kadar kolay kullanılan bir paket program olsa da, SPSS fiyatı pahalı bir pakettir. Dolayısıyla programı satın almak yerine, verilerinizin bir uzman tarafından programa girilmesi ve çıkan sonuçların yine akademik bir kadro tarafından yorumlanarak, hatasız olarak size ulaştırılması her zaman daha avantajlıdır. SPSS saha çalışmasında veya veri girişinde yapılacak bir hata, araştırmanızın sonucunu tamamen değiştirecektir. Ancak bu çalışmanın belli bir maliyeti olduğu ve size ucuz SPSS fiyatı veren firmalar ile ilgili tekrar düşünmeniz gerektiğini hatırlatırız. Bilimsel araştırmanızda saha hizmetleri, elde edilen verilerin girişi ve yorumlanmasında uzman ekibimizden faydalanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.