Her alanda veri veya data, işlenmemiş ham bilgidir. İstatistik alanında veri ise; saha çalışmaları ile toplanan ve analiz edilmek, yorumlanmak ve belli bir tezi desteklemek için sunulmak amacıyla toplanmış gerçek bilgilerdir. Bir bilimsel araştırma, akademik bir çalışma ve makalenin bilimsel verilerle desteklenmesi gereklidir. Bilimsel veriler ise ancak istatistiki yöntemlerle elde edilir. İstatistik, geçmiş verilerden hareketle geleceğin tahmin edilmesi sağlar. Dolayısıyla verilerin doğru yöntemlerle sahadan toplanması ve analizinin yapılması, bilimsel çalışma için büyük önem taşır.

Verilerin analiz edilmesi için çok çeşitli istatistiki yöntemler kullanılır. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde bu analizler, analiz paket programları ile en doğru şekilde insan hatası olmadan yapılmaktadır. Tüm dünyada analiz sonuçları kabul gören analiz paket programlarının en bilineni ise SPSS istatistik programıdır. SPSS,  Statistical Packages for the Social Sciences kelimesinin baş harflerinden oluşur ve Türkçe’de Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi anlamına gelir. Java altyapısını kullanarak Windows, Mac OS X ve Linux işletim sistemleri ile uyumlu çalışabilen bir paket programdır ve özellikle sosyal bilimler konularında araştırma yapan araştırmacı ve akademisyenlerin istatistiki verilerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak için hazırlanmıştır.

SPSS veri analiz türü çalışmalarına başlamadan önce, verilerin hangi analiz yöntemi ile değerlendirileceğinin belirlenmesi gerekir. Bu açıdan SPSS büyük imkanlar sunmaktadır.  Wilcoxon Signed Rank testi, Krushall Wallis H testi, Mann Whitney U testi, Ki Kare testi, Kümeleme analizi, Güvenirlilik analizi, Faktör analizi, Korelasyon analizi, Regrasyon analizi, Varyans analizi, Bağımlı ve Bağımsız İki Örneklem T testi gibi daha pek çok veri analiz yöntemi SPSS paket programında yer alır. SPSS veri analiz fiyatı, araştırmanın konusuna ve verilerin analiz edilme yöntemine göre değişkenlik gösterecektir.

SPSS veri analizi yapılırken, veri girişlerinin ve veri analizinin profesyonel SPSS hocaları tarafından yapılması büyük önem taşır. Profesyonel SPSS fiyatı değişkenini de etkileyen, uzmanların sadece veri girişi yapmamaları, aynı zamanda veri analiz türleri hakkında da bilgi sahibi olmaları ve çıkan sonuçları yorumlamalarıdır. Tamamen akademik uzmanlardan oluşan kadromuzdan kaliteli SPSS fiyatı ve hizmeti hakkında bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.