Akademik tezler veya bilimsel araştırmalarda ileri sürülen tez veya konuların, yine bilimsel verilerle desteklenmesi gerekir. Bu bilimsel veriler, konuya göre belirlenen an kütle içerisinde doğru yöntemlerle seçilen örneklem üzerinden elde edilir. Veri toplama sistemleri içerisinde en sık kullanılan yöntem; anket yolu ile veri toplamadır. Soru sorma ve cevap alma tekniği ile uygulanan anketler, sistematik bir veri toplama yöntemi şeklinde tanımlanabilir. Anket; örneklem kitle üzerinde, önceden belirlenen insanlara, yine önceden hazırlanan sorular sorulması ile yapılır. Toplanan bu veriler ise istatiksel ölçütler ve araçlar ile değerlendirilir ve sonuca ulaşılır. Anketler soru-cevap şeklinde yapılabileceği gibi, cevaplar çoktan seçmeli de olabilir.

SPSS veri anket çalışması yapılırken, SPSS uzmanı kişisinden yardım alınması yerinde bir karar olacaktır. Çünkü anket soruları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta bulunur. Anket soruları alınabilecek en yüksek cevap oranına ulaşacak şekilde tasarlanmalı,  uç cevaplar çıkmaması için anket uygulanan kişilerin rahat bir şekilde cevap vereceği anket soruları hazırlanmalıdır. Sorularda akıl karıştırıcı ifadelerin kullanılması, detaylara çok fazla yer verilmesi, peşin hükümlü ve yönlendirici sorular veya cevap seçeneklerinin olması, soru ile cevaplar arasındaki uyuşmazlık olması ve anket sorularında yanlış ifadeler kullanılması, çıkan sonuçlar açısından bilimsel araştırmanıza da zarar verecektir. Firmamız, anketlerinizin çalışmanızda işe yarar hale gelmesini sağlamak amacıyla ve anket hazırlanması konusunda SPSS profesyonel hizmeti size sunmaktadır.

SPSS akademik hizmeti ile alacağınız hizmet, sadece anket sorularının hazırlanması ile sınırlı değildir. SPSS uygun fiyatlar ile firmamız uzman kadrosu tarafından, anket çalışması bittikten sonra veri girişinden önce düzenleme yapılır ve veriler temizlenir. Her bir soru ile ilgili frekans tablosu çıkartılarak eksik ve hatalı olarak giriş yapılmış olan veriler tespit edilip, düzeltilir ve doğru analiz sonuçları elde edilir. SPSS programına veri girişi hatasız olarak sağlandıktan sonra, verilerin niteliğine göre yine uygun analiz yöntemi kullanılarak analiz edilir ve anket sonuçları tablo, diyagram ve grafikler kullanılarak raporlanır. Tüm bu aşamalarda firmamız size akademik çalışmanızda yardımcı olacaktır.