Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarın da yardımıyla, normal şartlarda çok uzun süre gerektiren pek çok işlem çok daha kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. İstatistiksel çalışmalar da bu işlemlerden birisidir. Analiz paket programlar sayesinde çok sayıda veri, yine çok sayıda analiz yöntemi ile analiz edilmekte ve kısa sürede sonuca ulaşılmaktadır. Tüm dünyada kabul gören analiz programlarından birisi olan SPSS programı, İngilizce Statistical Packages for the Social Sciences kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve ilk kez 1968 yılında piyasaya sürülen bir istatistik analiz programıdır. Türkçe açılımı Sosyal Bilimler İçin İstatistiksel Paket Program olan SPSS, 2009 Mart ayından itibaren hem şirket hem de program olarak IBM’e çatısı altında hizmet vermektedir. Özellikle sosyal bilimler alanında, verilerin yapısına göre değişen çok çeşitli yöntemlerle analiz yapan bu program, sağlık, eğitim ve pazarlama kurumları, anket şirketleri, devlet ve özel sektör kurumları ile her türlü akademik araştırmanın istatistiksel sonuçlarında kullanılmaktadır. SPSS programında istatistiksel analizin yanında, aynı zamanda veri yönetimi ve veri dokümantasyonu işlemlerinin yapılması da bu programın en önemli niteliklerindendir.

SPSS, Windows, Linux ve MacOS X işletim sistemleri ile uyumlu çalışmaktadır. Program, açılır menüler yardımıyla kolaylaştırılmış ve kullanıcının kendi amaçları doğrultusunda programı yönlendirebilmesi sağlanmış olsa da, eğer eğitim aldığınız alan istatistik bilgisi içermiyorsa, teorik istatistik bilgisi olmadan programın kullanılması ve  çıkan sonuçları analiz edip yorumlamanız zordur. SPSS veri eğitim hizmeti almanız halinde teorik istatistik bilgileri arasında yer alan ve bilimsel çalışmanız için çok önemli olan; veri toplama aracını doğru seçme, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ayırt etme ve doğru belirleme, doğru analiz türüne karar verme, kayıp-uç değer ve normallik testlerini yaparak verileri analize hazır hale getirebilme, analiz yaparak tablo haline getirip yorumlayabilme bilgilerine sahip olursunuz. Verilen dersler; SPSS’ye veri girme ve kodlama yapma, SPSS’de dosya açma ve görüntüleme, analiz aracı, frekans analizi ve temel analiz teknikleri öğrenme, korelasyon testleri, karşılaştırma ve faktör analizi, ortalama analizi, ki kare analizi, güvenirlilik testi öğrenme, regresyon modeli oluşturma, grafik oluşturma ve çıktılara bakarak yorum yapma şeklinde sıralanır.

Eğitim veren SPSS İstanbul firması, SPSS Ankara firması, SPSS İzmir firması ve SPSS Kayseri firması hakkında uzmanlarımızdan bilgi almak için bizi aramanız yeterlidir.