Analiz yapısı gereği birçok iş kolunun aktif çalışma alanlarından biri olup özellikle finans ve çeşitli araştırma kuruluşları tarafından yürütülür ve bir bilimsel veri sistemleri yardımı ile geliştirilir ve her türlü bilgiyi ayrıt etmek ve bilgiyi aktif kullanabilmemizi sağlayan matematiksel ölçüm işlemidir. Ve bu işlem değişik metotlara sahiptir bunlar eşitleme, dengeleme, sonuca varma, rasyonel olarak sentezleme […]

Read More