Diplomalarınız için önemli olan tez hazırlama çalışmalarında konu bütünlüğü çok önemlidir. Tez yazacağınız konuyu belirledikten sonra seçtiğiniz konuyu çok iyi bir şekilde akademik bir dille anlatmanız gerekmektedir. Tezlerde bir sorun çözüme ulaştırılması için gerekli fikirler öne sürüldüğü gibi ortada olan bir sorunun cevabını da öne sürebilirsiniz. Her iki durumda da fikirleri net bir şekilde ortaya […]

Read More

Tez yazmak başlangıcından sonun kadar disiplinli bir süreci gerektirmektedir. Gerek kaynak tarama, gerek kütüphanelerde kaynak bulma gerekse de bu kaynakları bir araya getirerek tez yazmaya başlama, zaman ve çaba gerektirmektedir. Kaynakların toplanıp bir araya getirilmesiyle tezin literatür diye adlandırılan kısmı oluşturulur. Konuya uygun olarak başlıklar oluşturulmaya başlanır. Daha sonra bu başlıkların içerisi doldurulmaya çalışılır. Kaynakların […]

Read More