Tez yazdırma, tezin profesyonel bir ekibe verilerek istenilen şekilde hazırlanması talimatı verilerek oluşturulmasıdır. Tezin yazılması kolay bir süreç olmayıp hem danışmanın hem öğrencinin hem de tezi yazan kişinin karşılıklı etkileşimini gerektirmektedir. Tez yazan bireyin her zaman tezi yazan merkez ya da kişiye ulaşması oldukça önemlidir çünkü öğrencinin ya da tez danışmanının istediği her değişiklik tez […]

Read More