Tez yazılırken tezin tüm bölümlerine hakim olmak gerekmektedir. Tezin ilk bölümü giriş bölümü olarak adlandırılmaktadır. Giriş bölümünde yazılacak konu hakkında bilgilere yer verilir. Tezde yer alacak tüm bilgiler kısa bir biçimde açıklanır. Giriş yazıldıktan sonra konu daha detaylı araştırılır. Kaynak taraması yapılır, kaynaklara ulaşılmaya çalışılır. Kaynaklardan elde edilen bilgiler bir araya getirilerek tezin kuramsal kısmı […]

Read More