Tez yazdırma, tezin profesyonel bir ekibe verilerek istenilen şekilde hazırlanması talimatı verilerek oluşturulmasıdır. Tezin yazılması kolay bir süreç olmayıp hem danışmanın hem öğrencinin hem de tezi yazan kişinin karşılıklı etkileşimini gerektirmektedir. Tez yazan bireyin her zaman tezi yazan merkez ya da kişiye ulaşması oldukça önemlidir çünkü öğrencinin ya da tez danışmanının istediği her değişiklik tez […]

Devamı

Akademik hayatta eğitim alan kişiden beklenen performans tez yazımı ile kendini gösterir. Tez yazma konusunda dikkat edilmesi gereken pek çok incelik ve kurallar bütünü de mevcuttur. Deyimi yerindeyse te yazılırken ince eleyip sık dokumak gerekir. Tez bilimsel araştırmalar ve çalışmalar içeren, hazırlandıktan sonra başkalarına da araştırılan konu hakkında kaynaklık edebilecek düzeyde olan bir emek eseridir. […]

Devamı