Tez yazmak çaba gerektiren işlerden biridir. Tez yazmak çok fazla kuralları olan ve bu kurallar doğrultusunda ilerlenen akademik bir süreçtir. Tez yazan her kişinin okuduğu kurumda eğitimsel danışmanı bulunmaktadır. Tez danışmanları, öğrencilerin tez konusu seçiminden tezin sonuç kısmında kadar uzanan süreçte destek olmaktadır. Öğrencileri ile birebir çalışan tez danışmanları olduğu gibi yoğunluktan dolayı fazla ilgilenemeyen tez danışmanları da bulunmaktadır. Tez danışmanlık, öğrencinin tezini gerektiği gibi yönlendirmek anlamına gelmektedir. Tez yazan öğrenci çoğu konuda danışmanlarından destek almaktadır. Bazı öğrenciler ise tez danışmanlarının yoğunluğundan dolayı tez yazımında sıkıntılar yaşamaktadır.

Öğrenci tezi yazdığı süreçte site üzerinden tez yazan hocalara da ulaşabilir. Tez yazan hocalar, çoğu zaman akademisyenlerden oluşur ve bir internet sitesi üzerinden öğrencine tezine danışmanlık yapar ve katkı sağlar. Bireysel olarak da tez hizmeti sağlayan tez yazan hocalar bulunmaktadır. Telefon ya da e mail yoluyla tez yazdırmak isteyen kişiler onlara ulaşabilir. Tez yazdıran kişi tez hocaları ile birebir çalışabilir ve tez sürecinde pek çok yardımı alabilir. Tez yazan hocalar bir anlamda internet sitesi üzerinden tez danışmalığı yaparak kazanç sağlamaktadır. Tez yazmak için destek almak isteyen kişiler için bu durum avantajlı olabilir çünkü kişi bir kurum ile iletişim kurmak yerine doğrudan hoca ile iletişim kurabilir.

Günümüzde sayıları artış gösteren pek çok tez yazan internet sitesi bulunmaktadır. Tez yazan siteler, bir ekip ya da bireysel olarak tez yazdıracak kişilerin tez yazım süreci ile ilgilenmektedir. Kurumsal olarak hizmet veren tez merkezlerinin de internet sitesi bulunmaktadır. Tez yazdırmak isteyen pek çok kişi öncelikle internet sitesi üzerinden tez yazan sitelere ulaşmak istemektedir. Tez yazan siteler ile iletişim kuran kişiler, tez süreci ve ücreti hakkında bilgiler almaya çalışmakta ve anlaşma sağlama yoluna gitmektedir. Tez yazımı yapan bu siteler, tez yazdıracak kişilerden tezi hakkında gerekli bilgileri aldıktan sonra tezlerini yürütmektedir. Tez yazdırmak isteyen kişiler tezlerini riske atmamaları için tez yazan siteleri iyi incelemek zorundadırlar. Piyasada çok düşük ücret ile bu işi yapan, tezi teslim ettikten sonra hiçbir şeye karışmayan ve kişileri zor durumda bırakan siteler bulunmaktadır.

No Comment

Comments are closed.