Tez hazırlama, tezin kurallarına riayet edilerek düzgün bir biçimde tüm kısımlarına gerektiği gibi yer verilerek sistematik bir şekilde düzenlenerek hazırlanmasıdır. Tez hazırlama, yoğunluk, odaklanma ve çaba gerektiren zorlu bir süreçtir. Bu süreçte, öğrencinin konusu ile ilgili pek çok kaynağı okuması gerekmektedir. Tez hazırlayan kişiler danışmanlarından tez hazırlamaya dair pek çok bilgiyi alabilmelidirler. Yükseköğretim ortamında eğitimsel danışmanların iş yükü de oldukça fazla olmaktadır. Aynı anda pek çok öğrenciye tez danışmanlığı hizmeti vermek zorunda kalmaktadırlar. Bu sebeple, tez hazırlayacak öğrenciler tez yazımında pek çok işi çoğu zaman yalnız başına ve araştırarak yapmak zorunda kalmaktadır. Bu noktada, tez hazırlayan yerler öğrencilerin ve tez hazırlayanların yardımına koşmaktadır. Tez hazırlayan yerler, tez yazan bireylere tezin giriş bölümünden sonuç bölümüne kadar tez hazırlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bununla da kalmayıp tez yazımından sonra da öğrenciler ihtiyaç duyduklarında destek sağlamaktadır. Ancak pek çoğu tezin yazımı ile de süreci bitirebilmektedir. Bu bakımdan tez yazdıracak kişilerin bu durumu araştırmaları ve bilgi sahibi olmaları önem arz etmektedir.

 

Tez hazırlayan yerler, tez ile ilgili tüm bilgileri tez yazdıracak kişiden aldıktan sonra onlara ücret ve hizmetlerini açıklamaktadır. İyi bir tezin hazırlanması da tez yazdıran kişiler için maliyetli olabilmektedir. Özellikle son zamanlarda tez yazdırmanın maliyetli olduğuna dair gündemde haberler çıkmaktadır. Bu durum tamamen tez yazdıracak kişinin ne istediği, hangi düzeyde nasıl hizmet ve hangi kalitede bir hizmet alacağı ile ilişkilidir. Buna bağlı olarak tez yazım ücreti de değişkenlik göstermektedir.

 

Tez hazırlayan merkezler, bir websitesi üzerinden online olarak destek verebilir ve hizmet sunabilir. Bunun yanında, tez yazdırmak isteyen kişilerin merkeze uğrayarak görüşme yoluyla da hizmet almasına imkan sağlayabilir. Tez hazırlayan ve tez hizmeti veren merkezler son yıllarda ciddi bir biçimde artış göstermiştir. Bu durumun oluşmasında, tez yazdırmak isteyen kişilerin talebi de etkili olmaktadır. Üniversitelerin artış göstermesi, lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerin fazla olması da bu talebi ortaya çıkaran etkenlerdendir.

No Comment

Comments are closed.