Tez hazırlıkları yoğun bir bilgi ve odaklanma gerektirmektedir; bir tezin konusunun seçilmesi bile ayrı bir çalışma ve zaman ister. Her bir tez aşaması özenle hazırlanmalıdır. Birbirini etkileyen bölümlerden birinin bile kötü ve yanlış bir şekilde hazırlanması diğerlerini de olumsuz etkileyecektir bu nedenle tezin hiçbir aşamasının baştan savma oluşturulmaması gerekir. Tez projeleri; öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve diploma programlarını bitirmeleri için yapılan ve okula sunulan çalışmalardır. Akademik kariyer açısından büyük önem taşımanın yanı sıra öğrencilerin CV’sinde dikkat çeken projelerden biri olarak yer alacaktır. Başarılı bir şekilde sonuçlanması hem programların tamamlanması hem de kariyer anlamında öğrenciler için oldukça önemlidir. Tez projelerinin taslaklarının hazırlanmasından, tez yazımı için yapılacak konunun seçilmesine, metnin hazırlanmasından okulun tez yazım kılavuzu doğrultusunda çalışmanın düzenlenmesine kadar birçok aşama için detaylı ve kapsamlı bir plan yaratılmalıdır. Tezler; bitimlerinden sonra birkaç kez de kontrol amaçlı olarak gözden geçirilmelidirler. Tez hazırlamakta en zorlu konulardan biri kaynak bulma ile ilgilidir. Tüm literatürü konuyla alakalı her türlü kaynağı bulmak amacıyla taramak gerekmektedir. Tez hazırlama sürecinde yeterli bilgi ve deneyimi olmayan ayrıca zaman konusunda da sıkıntı yaşayan öğrenciler tez projelerini hazırlarken büyük bir stres içine girebilmektedirler.

Tez Projesi Aşamaları Nelerdir?

Tez yazma süreci; doğru ve yeterli sayıda kaynağın bulunması, seçimlerin iyi yapılması, sürenin verimli kullanılması, yazım kurallarına uyulması, içerik uyumunun sağlanması vb. birçok kıstası kapsamaktadır. Konunun tespiti ilk aşamadır. Sonrasında içerik ve taslak yazımına geçilir. Taslağın tez danışmanı tarafından onaylanması ile beraber sıra tezin yazımına gelir. Oluşturulan başlıkların metin yazımları hazırlanır. Ara onaylar alınır ya da gerekirse tez danışmanının isteği doğrultusunda değişiklikler yapılır. Hem yerli hem yabancı literatürdeki konuyla alakalı tüm kaynakların tek tek araştırılması gerekir. Tez için SPSS analizi gerekiyorsa bununla ilgili çalışmalar yapılır. Bulgular bölümü yazılırken yorumlamalar yapılır ve bunların kesinlikle özgün olması şarttır. Çalışma okulun tez yazım kılavuzuna göre düzenlenmelidir. Tüm bu süreçlerin sonunda çalışma tez danışmanına teslim edilir ve onay beklenir.

Tez Danışmanlık Hizmetimiz ile Tez Stresinden Kurtulun!

Anlatılan tüm aşamalar bir tez projesinin içinde yer almaktadır ve ciddi zaman/emek isteyen bir süreci kapsar. Günümüz koşullarında uzun saatler çalışmak zorunda kalan öğrenciler vardır. Ayrıca tez konusundaki deneyimsizlikleri ve okuldaki tez danışmanlarının da yeteri kadar ilgili olmaması gibi nedenlerden ötürü bazı öğrencilerin tez hazırlama konusunda neyi nasıl yapacaklarını bilmemesi çok sık rastlanan bir durumdur. Bu da tez projesinin teslim edilmesini ve onay almasını tehlike altına sokmaktadır. Tez hazırlama döneminde olan öğrenciler artık bu stresle tek başlarına uğraşmak zorunda değiller; tez hizmeti veren firmamız sayesinde tüm tez projeleri en uygun ve profesyonel biçimde okullara teslim edilebilmektedir.

 

Tez Hazırlama Sürecinde Büyük Kolaylık!

Firmamız zorlu ve kapsamlı çalışma/araştırma gerektiren bir proje olan Tezin hazırlanma sürecinde öğrencilerin çektikleri sıkıntıyı farkındadırlar. Şirket kadromuz farklı alanlarda uzmanlaşmış, akademik kariyer yapan uzman ve profesyonel kişilerden oluşmaktadır. Tez konusunda son derece tecrübeli olan ekibimiz sayesinde tezler kurallarına uygun ve özgün olarak hazırlanmaktadır. Öğrenciyle tez projesinin her aşamasında yakın iletişim içinde olan tez hazırlama kadromuz dolaylı olarak da okuldaki tez danışmanının isteklerini ve onaylarını takip edip dikkate alarak gerekli değişiklikleri hızlı biçimde gerçekleştirmektedir. Şirketimizde Tez danışmanlığı hizmeti uygun fiyatlarla öğrencilere sunulmaktadır. Bu hizmeti alarak hem akademik kariyerinizde büyük bir adım atabilir hem de oldukça zorlu bir süreci stressiz bir şekilde atlatabilirsiniz.

No Comment

Comments are closed.