Tez yazma süreci birçok öğrencinin kabusu haline gelebilmektedir. Lisans, yüksek lisans ya da diploma programından mezun olmak için tez hazırlamak zorunda olan öğrenciler, sürecin karmaşıklığı karşısında ne yapacakları konusunda oldukça zorlanabiliyorlar. Tez hazırlarken öğrencilerden çok vakit alan, kapsamlı planlama ve kaynak araştırması gerektiren bir çalışma bekleyen üniversiteler; aynı zamanda tezlerin özgün olarak hazırlanmasını da şart koşmaktadırlar. Tez yazma süreci öncelikle iyi ve doğru bir konunun seçilmesi ile başlamaktadır. Ardından çok zorlu bir aşama literatür taraması gelmektedir. Literatür taraması oldukça fazla zaman alan; yorucu bir çalışmadır ve pek çok öğrencinin bunun için ayıracak yeterli zamanı yoktur ya da tez yazma konusundaki deneyimsizlikten ötürü yanlış seçimler yapabilirler. Tez Hazırlama Aşamaları çok detaylı bir bilgi, çalışma ve organizasyon gerektirir. Üniversitedeki tez danışman hocaları da öğrencilerle yeteri kadar ilgilenmezlerse bu zorlu projede tez hazırlayanlar destek bulmakta sıkıntı yaşayabilmektedirler. Akademik kariyerde dönüm noktalarından biri olarak değerlendiren ve programı bitirme projesi olarak sunulan tezlerin yazımı bu gibi olumsuz faktörlerin etkisiyle büyük bir karmaşa içine girebilmektedir.

Tez Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tez yazarken, doğru kaynak kullanmak ve tüm literatürü tek tek taramak başarılı bir sonuç elde etme açısından büyük önem arz eder. Yayınlanmış ya da yayınlanmamış, yazılı-yazısız, yerli-yabancı, görsel vb. birçok eser tek tek araştırılmalıdır. Tez yazımı yapacak olan kişinin elinde doğru ve yeterli bilgi/kaynak yoksa projenin kabul edilmeme ve dolayısıyla emeklerin boşa gitme olasılığı yüksektir. Ayrıca bir başka önemli konu ise tezlerin zamanında teslim edilmesidir. Her bir tez aşamasındaki çalışmanın tek tek süre açısından da planlanması gerekir. Tez yazma, sıradan bir ödev hazırlamak gibi değildir gerçekten de tüm aşamalarını tamamlayabilmek için uzunca bir süreye ihtiyaç duyulur ve daha da önemlisi bu süreyi verimli kullanmayı başarabilmek şarttır. Bunun için tez hazırlayacak olan öğrencinin neyi nasıl yapabileceğini bilmesi süreci daha kolay hale getirecektir. Tezin kurgulamasının çok iyi bir biçimde yapılması tüm projenin gidişatını ve başarısını etkiler. Bir tez projesinde özet, kaynakça, giriş, sonuç, içerik, dipnotlar, şekiller ve tablolar listesi gibi bölümler yer alır. Tez yazarken savunulan fikrin ve konu bütünlüğünün uyumlu olması gerekir. Hangi düşünceyi öne sürüyorsanız onu tamamen destekleyen savlar ve verilerle tezinizi güçlendirebilmelisiniz. Bu da oldukça iyi bir araştırma ile mümkündür. İçerik ve genel taslağın hazırlanmasından sonra proje taslağı tez danışmanına sunulur ve onaylanması halinde tez yazımı aşamasına geçilebilir.

Tez Danışmanlık Hizmeti ile Süreci Kolaylaştırabilirsiniz!

Tez hazırlamak ve proje için kapsamlı araştırma yapmak için vakit bulmakta zorlanan öğrencilerle beraber aynı zamanda neyi nasıl yapacağını bilmeyen ve çok zaman kaybetme ihtimali olan kişiler artık bu süreçte profesyonel destek alma yoluna gitmektedirler. Tez Danışmanlığı Hizmeti veren firmalar öğrencilere profesyonel tez hizmeti vermektedirler. Tez danışmanlığı hizmeti veren şirketlerin güvenilir ve profesyonel kadrolarla çalışıyor olmaları çok önemlidir. Yapılan her bir çalışma danışana teslim edilir ve hem öğrencinin hem tez danışmanın değerlendirmeleri doğrultusunda ilerlenir. Hizmet veren ekibin akademik kariyeri olan ve farklı alanlarda uzmanlaşmış, tecrübeli kişiler olması çok önemlidir. Çünkü zaten danışanın profesyonel hizmet almasının amacı budur; ekip profesyonel değilse öğrencilerin böyle bir hizmete hem para ödemeleri hem de güvenmeleri olumsuz sonuçlara yol açar.

Uygun Fiyatlarla Profesyonel Tez Hazırlama

Tez hizmeti veren firmamız kadrosunu alanında uzmanlaşmış, akademik kariyeri olan profesyonelce tez hazırlamanın her türlü ayrıntısını bilen kişilerden oluşturmuştur. Öğrencilere projelerinin özelliklerine ve hizmet sürecine göre uygun fiyat çıkartan şirketimiz, tez hazırlama sürecinin tüm zorluklarını en iyi biçimde aşabilmek için destek vermeye devam etmektedir.

No Comment

Comments are closed.