Tez; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrencilerin bitirme projesi olarak sundukları çalışmalardır ve yeni fikirlerin, yorumların tezde yer bulması çok önemlidir. Bir tez çalışması mutlaka özgün olmalı ve etkileyiciliğini göstermelidir. Bu nedenle tez hazırlamak profesyonelce yapılmalıdır. Profesyonel tez hazırlayabilmenin en başlıca şartlarından bir tanesi tüm kaynakların, literatürün çok özenli ve dikkatli biçimde taranmasıdır. Yetersiz bilgi ve kaynaklarla hazırlanan tezler özgünlükten uzak olacağı gibi okul tarafından red edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Tez hazırlama sürecinde öncelikle projenin iskeletini oluşturmak önemlidir çünkü tüm çalışma bu doğrultuda devam eder. Burada doğru seçimleri yapmak ve iyi bir planlamayı oluşturmak gerekmektedir. Tez çalışmasında en çok ilgi çeken bölümler ise giriş, sonuç ve özet bölümleridir. Tez metni hazırlanırken özellikle bu bölümlerde etkileyici olabilmek şarttır.

Tez Yazarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Tez yazarken dikkat edilmesi gerekenler şekilsel ve içerik olarak ikiye ayrılmaktadır. Öncelikle her okulun kendine ait bir tez yazım kılavuzu vardır. Öğrenciler bu yazım kılavuzundaki format doğrultusunda çalışmalarını hazırlamalıdırlar. İçerik olarak bir tezde savunulan düşüncenin birbirini destekleyen ve güçlendiren bilgi/savlarla beraber sunulması çok önemlidir. Konunun içeriğinde konu bütünlüğü sağlanmış olmalıdır. Bunu başarabilmek için de konuya tam anlamıyla ve her yönüyle hakim olmak gerekmektedir. Tez çalışmalarının başarılı olabilmesi için profesyonel yöntemlerle hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca teslim zamanı baz alınarak her bir bölüm için ayrı bir süre planlaması yapılmalı; süre son derece iyi kullanılmalıdır. Özellikle vakit sorunu yaşayan ve tez konusunda deneyimi olmayan öğrenciler planlama ve süre aşamalarında büyük problemlerle karşılaşabilmektedirler. Sürenin iyi bir şekilde kullanılamamasının nedenlerinden bir tanesi de aslında öğrencinin ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilmemesi; sonuç olarak projeye başlamayı sürekli ertelemesidir. Bu sorunlara tez hazırlama dönemlerinde sıklıkla rastlanmaktadır. Öğrenciler özellikle de okuldaki tez danışmanları ile yeterli iletişimi kuramadıklarında projeyi hazırlayabilmek için ihtiyaçları olan destekten mahrum kalabilmektedirler. Tezin özet bölümü kısa ve net bir şekilde hazırlanmalıdır. Tez metninde giriş bölümünü etkileyici hazırlamak gerekir. Sonrasında bulgular ve en sonunda sonuç kısmı tamamlanmalıdır. İntihal kurallarına çok dikkat edilmelidir aksi takdirde tüm çabanın boşa gitmesi söz konusudur. Metnin sonuç bölümü ise bulgular kısmında anlattıklarınızın bir özeti olmalı ve savunduğunuz savın haklılığını net bir şekilde ortaya koyabilmelidir.

Profesyonel Hizmet Desteği ile Tezinizi Teslim Edin!

Bir tez projesini hazırlamak için yeterli zamana ve deneyime sahip olmayan öğrenciler için şirketimiz tez danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Danışanlarımıza tezin en başından teslim sürecine kadar olan her aşamada profesyonel, akademik kariyeri olan ve farklı alanlarda uzmanlaşmış bir kadroyla destek oluyoruz. Tez hazırlık aşaması, tez metin yazma aşaması, tez yazım kuralları, tez formatı, tez konusuyla ilgili çok detaylı kaynak araştırması gibi birçok konuda uzman bir desteğin sağlanması tez projesinin onaylanma aşamasında da büyük bir rol oynuyor.

 

Tez Hizmetlerinden Siz de Yararlanabilirsiniz!

Tez hazırlama hizmetimiz danışanlarımızın sipariş formunu bize iletmeleri ile başlamaktadır. Karşılıklı onaylamalardan sonra hızlı bir biçimde tezin taslağı çıkartılır ve öğrenci bu taslağı onay için tez danışmanına teslim eder. Taslak onaylandığı zaman sıra metnin yazım aşamasına gelir. Belirttiğimiz gibi hem içerik hem biçim olarak tez metni, çok özenli bir şekilde hazırlanmalıdır ve konuya hakimiyet belirginleştirilmelidir. Bu aşamada profesyonel ve alanında uzmanlaşmış bir kadronun desteği önemlidir. Hem yabancı hem yerli tüm kaynakların ince bir şekilde araştırılmasında uzman olan tez hazırlama ekibimiz, projeyi en iyi şekilde sonuçlanacak ve öğrenciye teslim edecektir.

No Comment

Comments are closed.