Tez merkezleri birçok alanda ve konuda bilgi sahibi kişilerle çalışan doktora tezi, bitirme tezi, yüksek lisans tezi, uzmanlık tezi olmakla birlikte danışmanlık hizmetlerinin de verildiği literatür tarama, tez formatlama, istatistik analiz gibi konularda da kişilerin aydınlatıldığı ve bu alanlarda hizmetlerin verildiği siteleri oluşturmaktadırlar.

Tez hizmetleri veren kişiler tüm branşların dâhil olduğu araştırma görevlisi, akademisyen, yüksek lisans, asistan, lisans ve doktora öğrencilerine yardımcı olmayı amaçlayan kişileri işaret etmektedir. Tez danışmanlık hizmeti alan öğrenciler tezlerini hazırladıkları esnada herhangi bir bilimsel veriye ihtiyaç duymaları halinde veya hazırladıkları tezlere yönelik anlaşılamayan konuların olması halinde bu tür merkezlerden faydalanabilmekte ve sorunlara çözüm arayabilmektedirler.

Tez hazırlama merkezleri yukarıda da bahsedildiği üzere sağlam bir alt yapıdan oluşmaktadır. Tez danışmanları eğitim almış deneyim sahibi ve akademik kariyer yapmış kişilerden oluşmakta ve gerekli yardımı sağlayabilmektedir. Genellikle tez hazırlama merkezleri bu alan da referans olarak gösterilmek isterler ve rakiplerini de bilimsel alanda geçmek istemektedirler. Bu nedenle de tez hazırlama merkezleri başta danışmanlık olmak üzere en iyi hizmeti sunma peşine düşmektedirler. Genel olarak tez hazırlama merkezlerinin başlıca akademik danışmanlık hizmetleri şöyledir:

Tez hazırlama

Literatür taraması

Ödev ve anket hazırlama

İstatistik analiz

Sunum hazırlama

Prof reading hizmetleri

Bitirme projesi ve makale hazırlama

Kitap özeti hazırlama

Yazılım hizmetleri

Çeviri hizmetleri olmak üzere incelemeler ve çalışmalar yapılmaktadır. Ancak merkezler kendilerini sadece bunlarla sınırlı tutmamakta ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. Bunun içinde öğrenciler tez hazırlama merkezleri ile iletişime geçip hangi konu da ve alan da gereksiniminin olduğunu doğru ve eksiksiz olarak tez hazırlama merkezlerine bildirmeleri gerekmektedir. Fiyat öğrenmek içinse tez hazırlama merkezleri ile irtibata geçilmelidir. Çünkü her iş aynı olmayacağından ödeve uygun bir fiyatlandırma çıkarılmaktadır. Ücretler neye göre planlanmaktadır:

Çalışmanın alanı

Türü

Sayfa sayısı

Kapsamı

Dili

Süresi ve çalışma da ne kadar kaynak kullanılacağı.

Uzmanlık alanı ve öğrencilerin talep de bulundukları diğer özelliklerdir. Ödemeler genel de başlangıçta kaporta alınmasıyla gerçekleşmekte daha sonra ödevler aşamalar halinde öğrencilere teslim edildikçe kalan ücretler de talep edilmektedir. Son ödev tesliminde de son ücret alınmaktadır…

No Comment

Comments are closed.