Tez, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bölüm bitirmek ve diploma alabilmek için yazmaları ve hazırlamaları gereken bilimsel ve akademik çalışma gerektiren araştırmalara verilen addır. Genellikle lisans öğrencilerinin bölüm bitirebilmek için hazırlamaları gereken tezde bulunması beklenen sayfa sayısı 50 ile 80 arasında değişmektedir. Yüksek lisans öğrencileri için yazmaları gereken tezin sayfa sayısı ise 80 ile 120 sayfa arasında olması gerekmektedir.

Tez yazmak için yeterli zamanı olmayan öğrenciler tezlerini yazdırmak için tez yazım hizmeti sunan firmalardan yardım almaktadır. Tezin konusuna ve yazılacak olan sayfa sayısına göre tez yazdırma ücretleri değişiklik göstermektedir. Tez yazım hizmeti sunan firmalar lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tezlerini yazma ve hazırlama konusunda belirli bir fiyat karşılığında yardımcı olmaktadır. Özellikle bitirme tezlerini hazırlama konusunda hem zaman hem de akademik donanım yönünden büyük sorunlar yaşayan öğrenciler tez yazdırma firmaları sayesinde kısa sürede tezlerini yazarak bu zorlu süreci tamamlamış olmaktadır.

Tez Nasıl Yazılır?

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini üniversite yaşamında en fazla zora sokan konulardan biri de tez yazımı konusudur. Tez konusunun seçiminden tezin yazılıp sunum aşamasına gelinceye kadar geçen süreçte öğrenciler çok fazla zorlanmakta ve tez nasıl yazılır sorusuna cevap aramaktadırlar.

Verimli çalışmayı ve zamanı doğru kullanmayı gerektiren tez yazımı genellikle öğrencilerin tek başına üstesinden gelemedikleri bir konu olduğundan dolayı genellikle tez yazım hizmeti veren firma araştırmasına gidilmektedir. Tez yazımı hizmeti veren firmalar araştırılırken tez yazdırma fiyatı öğrencilerin en fazla önem verdikleri konu olsa da tez yaz hizmeti veren firmalarda aranması gereken en önemli özellik tez konusu ile ilgili yeterli akademik başarıya sahip olup olmamasıdır.

Tez yazdırma ücreti belirlenirken tez yazma hizmeti veren firmaların göz önünde bulundurduğu birçok faktör bulunmaktadır. Tezin konusu ve yazılacak olan sayfa sayısı fiyatı belirleyen en önemli faktörlerdir. Bu nedenle lisans ve yüksek lisans öğrencileri hazırlamaları gereken tezi tez yazım hizmeti veren bir firmaya yaptıracaksa birebir firma ile iletişime geçerek öğrenmelidir. Çünkü internet üzerinden yapılan fiyat araştırmaları tez yazdırma ücreti hakkında net bilgi verememektedir.

Tez yazımında dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise tez danışmanının doğru olarak seçilmesi olacaktır. Tez yazım hizmeti veren danışmanın tez konusu ile ilgili olarak yapmış olduğu çalışmalar ve akademik geçmişi danışman seçiminde mutlaka göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir.

Tez konusunun seçimi başarılı bir tez çalışması ortaya koyabilmek açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle öğrenciler ilgi duydukları ve araştırmaktan keyif alacakları bir tez konusu seçtikleri takdirde tez yazım aşamasında hiçbir sorun yaşamayacaklardır.

Öğrenciler ilgi duydukları bir konuyu seçtiklerinde moral ve motivasyon bakımından dikkatlerini daha çok konuya vereceklerinden dolayı daha başarılı bir çalışma ortaya koyacaklardır.

Seçilen konu çok kapsamlı ve daha fazla araştırma yapmayı gerektiren bir konu ise öğrenci konuyu daha sınırlı tutarak konuyu daha anlaşılır hale getirecektir. Tez yazımında araştırmalar sonucunda elde edilen veriler arasında hipotezlerin kurulması ve yazım konusunda plan oluşturmak öğrencilerin işini kolaylaştıracaktır. Tez konusu araştırılırken başvurulan kaynakların doğru seçilmesi de tez yazım aşamasında öğrenciye kolaylık sağlayacak faktörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle tez yazarken başvurulan her türlü yazılı ve görsel kaynakların kontrolünün yapılması ve mümkün olan en doğru kaynağın seçilmesi bu süreçte öğrenciye çok yardımcı olacaktır.

Tez ile ilgili araştırmaların yapılıp kaynakların kontrol edilmesi aşamasından sonra en zorlu süreç olan tez yazımı aşamasına geçilmektedir. Tezin yazımında öğrencilerin en fazla dikkat etmesi gereken tezin açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmasıdır.

No Comment

Comments are closed.