Tez yazmak başlangıcından sonun kadar disiplinli bir süreci gerektirmektedir. Gerek kaynak tarama, gerek kütüphanelerde kaynak bulma gerekse de bu kaynakları bir araya getirerek tez yazmaya başlama, zaman ve çaba gerektirmektedir. Kaynakların toplanıp bir araya getirilmesiyle tezin literatür diye adlandırılan kısmı oluşturulur. Konuya uygun olarak başlıklar oluşturulmaya başlanır. Daha sonra bu başlıkların içerisi doldurulmaya çalışılır. Kaynakların özeti çıkarılır, ilgili olan yerleri alınır, bir araya getirilir ve atıf kurallarına uygun olarak yazmaya başlanır.

Şimdilerde tez yazma işini yapan tez firmaları bulunmaktadır. Tez firmaları, tez yazdırmak isteyen kişilerin isteği doğrultusunda gerekli anlaşma sağlandıktan sonra tezin yazımı ile ilgilenmektedir. Tez firmalarında, tezin yazımı ile ilgilenen bir ekip bulunmaktadır. Bu ekibin çoğu üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Tez firmaları tarafından alınan bir tez, ekibin alanına göre o ekipteki en uygun kişiye verilir. Ekip içerisinde tüm bilim alanlarından kişilerin bulunması çok zordur. Bu yüzden, gelen tezler kişilerin alanlarına uygun olarak dağıtılmaktadır. Tez yazdıracak kişinin ekipteki kişiler ve alanları hakkında firmadan bilgi alması da bu konuda önemli görülen unsurlardandır.

Günümüzde tez yazma sektörü hızlı bir biçimde büyümeye başlamış ve sektördeki payını da artırmıştır. Tez sektörü içerisinde büyük payı da tez siteleri oluşturmaktadır. Tez siteleri bireysel de kurumsal da olabilmektedir. Bazı kişiler bir site kurarak bireysel tez hizmeti vermektedir. Özellikle öğrenciler bu işleri yoğun biçimde yapmaktadır. Kurumsal tez hizmeti veren yerler de hem site üzerinden hem de şubeleri üzerinden tez yazım işini yapmaktadır.

Kurumsal tez hizmetinin bir kısmını da tez şirketleri yürütmektedir. Tez şirketleri, tez yazma işini daha da ileriye götürmüş ve şirketleşmiştir. Şirkete bağlı birçok birimi de tez yazım işini yapmaktadır. Tez şirketleri, daha büyük bir çapta, daha çok uzman ile daha çok kişiye ulaşmakta ve tez yazımı yapmaktadır. Tez şirketlerinin önemli ögeleri, hizmeti sunan uzmanlar ve hizmeti alan tez yazdıran kişilerdir. Bunlar tez şirketlerinin aynı zamanda kaynaklarıdır. Tez şirketleri de sürekli artış göstermektedir.

No Comment

Comments are closed.