Özellikle lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin sıklıkla başvurduğu tez yazdırma konusu öğrencilerin dönem dönem karşılaştığı bir sorun haline gelmiştir. Tezler konusunda deneyimli olan kişiler tarafından yazıldığı takdirde öğrenciler için olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Belirli dönemlerde tez hazırlayıp sunmak zorunda olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri derslerinin yoğun oluşundan ve tez yazma konusunda yeterli donanıma sahip olmadıklarından dolayı tez yazan ve bu konuda yeterli donanıma sahip olan kişilere tez yazması için başvurmaktadır.

 Tez Nasıl Yazılır?

Tez yazma ve tez hazırlama konusunda lisans ve yüksek lisans öğrencilerine danışmanlık yaparak bu konuda fikir veren birçok firma bulunmaktadır. Tez yazdırma ve tez hazırlama konusunda yeterli donanıma sahip olmayan öğrencilere fikir vermesi açısından tez nasıl yazılır sorusuna aşama aşama cevap verecek olursak ilk olarak yazılacak olan tezin konusunun seçiminin araştırmayı yapan kişinin ilgi alanına girip girmediği konusu önem kazanmaktadır.

Öğrenci tez konusunu seçerken araştırmaktan zevk alacağı ve çok zaman gerektirmeyen bir konu olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü uzun süren bir araştırmayı gerektiren konular kişinin konuya olan bağlılığını azaltarak sıkılmasına neden olacaktır. Bu nedenle kişi ilgi duyduğu ve araştırmaktan zevk alacağı bir konu seçimi yapmalıdır.

Kişi araştırma yapacağı konuya ulaşabileceği kaynaklara sahip olmalıdır. Konuyu araştırabilmek için konuyla ilgili kaynaklara kolayca ulaşılabildiği takdirde yapılan araştırma sonucu elde edilen bilgiler daha verimli olacaktır. Bunun yanında kişiye araştırma yapıp tez hazırlamak için verilen süre çok önemlidir. Mümkün oldukça zamanını verimli şekilde kullanıp olabilecek herhangi bir aksilikte sıkıntı yaşamamak için mutlaka tez hazırlarken zaman kavramı göz önünde bulundurulmalıdır.

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken bir diğer faktörde konuyu sınırlı tutabilmektir. Çünkü geniş bir konu üzerinde araştırma yapmak ve bu konu üzerinde çalışmak tez yazımını zorlaştıracaktır. Bu nedenle konuyu geniş tutmamak gerektiği gibi anlaşılır olması açısından dar da tutmamaya özen gösterilmesi gerekmektedir.

Tez yazmak için araştırma yapan kişi mutlaka belli teoriye dayanan bilgilere göre geliştirdiği konular ile ilgili olarak hipotezler geliştirmelidir.

Tez hazırlanırken mutlaka kaynak araştırılması yapılmalı ve kaynakların toplanmasından sonra tezini en verimli şeklide tez hazırlamasına yardımcı olabilecek olan kaynak seçimi yapılmalıdır. Kaynak seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli etken de mümkün olduğu kadar birinci el kaynakları kullanabilmek olmalıdır. Tez hazırlanırken kitap, makale, gazete, seminer ve kongre bildirileri başvurulan kaynaklar arasında yer almaktadır.

Tez hazırlamada başvurulacak olan kaynak belirlendikten sonra yapılması gereken geçici bir plan oluşturmak olacaktır. Geçici plan, araştırmacının ortaya nasıl bir çalışma çıkaracağı konusuna açıklık getiren bir taslaktır. Kişiye ortaya çıkaracağı çalışma sürecinde izlemesi gereken yolu gösteren bu geçici plan sayesinde araştırmacının işi daha kolay hale gelecektir.

Bu süreçten sonra kişi ortaya koymuş olduğu geçici plan ışığında kaynak toplaması basamağına geçmelidir. Kaynak toplama konusunda mutlaka özen gösterilmeli ve daha seçici olunmalıdır.

Bu aşamalardan sonra araştırmacı hazırlamış olduğu geçici plan ışığında okuma ve not alma çalışması gerçekleştirmelidir. Özellikle önemli görülen bölümler not alınmalıdır.

Son aşama olan tez yazımı aşamasına gelindiğinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu tez metnini okuyucuya açık ve anlaşılır bir üslup kullanarak ulaştırabilmektir. Tez üzerinde yapılan bütün araştırmalar, bulgular ve yorumlar okuyucuya şüpheye yer bırakmayacak şekilde ulaştırılmalıdır. Tez yazılırken kullanılan dil, metin düzenlemeleri ve anlatım okuyucu üzerinde büyük etkiye sahip olduğundan dolayı hazırlanan tezin açık ve anlaşılır olmasına mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir.

İnternet üzerinden tez hizmeti veren tez merkezi yardımıyla tezini hazırlayan öğrencilerin hazırlamış olduğu tezler kendisine danışmanlık eden kişi tarafından kontrol edildikten sonra son halini almaktadır.

No Comment

Comments are closed.