Tez yazdırma, tezin profesyonel bir ekibe verilerek istenilen şekilde hazırlanması talimatı verilerek oluşturulmasıdır. Tezin yazılması kolay bir süreç olmayıp hem danışmanın hem öğrencinin hem de tezi yazan kişinin karşılıklı etkileşimini gerektirmektedir. Tez yazan bireyin her zaman tezi yazan merkez ya da kişiye ulaşması oldukça önemlidir çünkü öğrencinin ya da tez danışmanının istediği her değişiklik tez merkezi tarafından tez yazan kişiye bildirilir.

 

Tez yazdıran kişi tez merkezini istediği her türlü soruyu sorarak kabul ederek tez yazdırma işlemine geçebilir. Tezi yazdıran ve yazımı yapan merkez karşılıklı anlaşarak tez yazdırma işlemi başlar. Tezi yazdıran kişi tezin alanını (fen bilimleri, doğa bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, vb.) konusunu, kaç sayfa olacağını, tezde kullanılacak araç ve gereçleri, tezde yapılacak analizleri tez merkezine bildirir. Tezi yazdıran kişi ayrıca yüzde kaç intihal oranının sınır olduğunu tez merkezine bildirir.

 

Tezi yazdıran ile tez yazan merkez arasında ücret konusunda da anlaşmaya varmaya çalışır. Tez ücretleri, tezin sayfa sayısı, kelime sayısı, hangi programların kullanılacağı (word, excel, powerpoint, SPSS, vb.) verilerin analizi (nicel veri analizi, nitel veri analizi) ve intihal oranı gibi kriterlere bağlı olarak değişir. Tezi yazdıran kişi tez ücretini kabul ettiğinde çalışmaya başlanır. Tez ücretinde önemli bir faktör de tezin ne kadar süre içinde istendiğidir. Süre sınırı 1 yıl, 6 ay, 5 ay veya daha kısa sürelerle sınırlı olabilir. Bazı çalışmaların 1 ay ya da 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması istenebilir. Bu durumda tez fiyatları da buna bağlı olarak artmaktadır çünkü kısa bir süre içinde tezi tamamlamak ekstra bir yük oluşturmaktadır ve ekstra bir çaba gerektirmektedir.

 

Tez yazdıracak kişinin yukarıda sözü edilen faktörleri düşünerek karar vermesi önemlidir. Tez çok kapsamlı bir süreç olduğundan dolayı kişi için tez merkezinin kalitesi ve buna bağlı olarak tezi fiyatlandırması da önem kazanmaktadır. Tez yazımı yapmak ciddi bir iştir, profesyonellik gerektirmekte ve uzman bir ekip tarafından sağlanması önemli görülmektedir.

No Comment

Comments are closed.