Tez hazırlama; çoğu öğrenci için zor bir çalışmadır. Aynı anda çok sayıda işi organize edip düşünmek, her bir aşama için yerinde ve uygun planlamalar yapmak, yeterli kaynakların bulunması ve tezde öne sürülen savın güçlü bir şekilde desteklenmesi, okul yazım formatına göre düzenlemeler yapmak, tezin içeriğinin kontrol edilmesi, zamanı iyi kullanmak, özgün bir çalışma hazırlamak bir tez projesinin başarısında büyük rol oynamaktadır. Öğrenciler tüm bu süreç için çok geniş bir zaman ayırmak ve projeye yeterli vakti vermek zorundadırlar. Bu noktada çoğu öğrenci sıkıntı yaşayabilmektedir çünkü çalışan öğrenciler olabilir ve bu süreç onlara oldukça zor gelebilir. Aynı zamanda tez projesinin gerçekten de karmaşık olması, çok yoğun bir çalışma gerektirmesi, okuldaki tez danışmanının yetersiz desteği gibi faktörler tez konusunda deneyimli olmayan kişileri de olumsuz etkilemektedir. Kimi zaman yaşadığı stresten dolayı projeyi erteleyip vaktinde mezun olamayan öğrencilere de rastlanmaktadır.

Tez projeleri her türlü zorludur ancak Tıp Uzmanlık Tezi için ayrı bir parantez açılabilir. Tıp bölümü zaten başlı başına hem girmesi hem bitirmesi çok zahmetli olan bir programdır. Öğrenciler 6 sene boyunca çok yoğun bir ders trafiğinin ardından kendi seçtikleri bir branşta uzman olmak için ter dökerler. Tıpta Uzmanlık Sınavı yani TUS, tıp öğrencilerin uzmanlaşma için okul sonrasında girdikleri sınavdır. Bu sınavdan da başarı elde eden öğrenciler uzmanlık eğitimlerine başlayabilir. Ancak asistan doktor olarak uzmanlık eğitimleri boyunca da çok yoğun olarak çalışırlar. Tüm bu zorlu ve çok çalışılarak geçirilen yılların sonunda uzmanlığı kazanmak için önlerinde son bir aşama vardır: Tıp Uzmanlık Tezi!

Tıpta Uzmanlık Tezinin Hazırlanması

Tıpta uzmanlık tezi nasıl yazılır? Tıpta uzmanlık tezi yazımı da birçok tez yazımının formatıyla hemen hemen aynıdır ancak bazı noktalar projeyi daha zorlu bir hale getirebilmektedir. Tüm tezlerde en çok zorlanılan aşamalardan biri olan literatür taramasında araştırılması gereken kaynakların birçoğu İngilizcedir. Ayrıca tıp tezindeki bulguların savunulması, desteklenmesi, içeriğin oluşturulması daha fazla emek isteyen süreçlerdir. Analizlerin çok iyi yapılması, bulguların yorumlanması ve içerik bütünlüğünün sağlanması projenin başarıyla sonuçlanıp kişinin uzmanlığını almasında çok büyük bir etkendir. Tüm bunlar profesyonellik, deneyim ve özenli planlamalarla daha kolay biçimde aşılabilir. Fakat yine bu noktada bir sorun daha ortaya çıkmaktadır; belirttiğimiz gibi tıp tezi hazırlamak ortalamanın üstünde bir zorluk seviyesine sahiptir ve zaten çok yoğun olarak çalışmalarını sürdürüp günlerini geçiren asistan doktorların bu dönemi en iyi biçimde atlatmaları zor olabilmektedir. Çok sınırlı bir vakitleri olmasına rağmen tez projelerine tam bir şekilde odaklanmaları ve zaman ayırmaları gerekmektedir. Bu nedenle de tez yazmak bir işkence haline gelebilir.

Tıpta Uzmanlık Teziniz için Şirketimizden Hizmet Alabilirsiniz

Tıpta uzmanlık tezini yazmak isteyen asistan doktorlar sonuç olarak bu zorlu süreçte destek almaya ihtiyaç duyabilirler. Şirketimiz tıp uzmanlık tezi hizmeti vermektedir. Tıp tezi hazırlatmak isteyen asistan doktorlar dilerlerse kendi hazırladıkları tezleri için danışmanlık hizmetimizden faydalanabilecekleri gibi direkt olarak tez yazım merkezimize projelerinin yazımını teslim edebilirler. Tıp tezini yazacak olan kadromuz direkt tıp alanında uzmanlaşmış, akademik kariyeri olan ve tez konusunda tecrübeli olan hocalardan oluşmaktadır. Sipariş formunun bize gönderilmesinden sonra onay aşaması da tamamlanırsa projenin taslağı şirketimiz tarafından hızlı bir şekilde oluşturulur. Literatürler çok ayrıntılı biçimde taranır ve taslak danışmana öğrenci tarafından teslim edilir. Onay alındıktan sonra yazım aşamasına geçilebilir. Bu süreçte öğrenci ile sürekli iletişim içinde olunacaktır. Okulun tez yazım kılavuzu da dikkate alınarak son düzenlemeler yapılarak zamanında teslimat gerçekleştirilecektir.

No Comment

Comments are closed.